Vi kämpar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk.​

Verdandi, arbetarnas socialpolitiska organisation, arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk, och för gemenskap och solidaritet mellan människor.

Verdandi är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi arbetar med opinionsbildning, kamratstöd och nätverksarbete och organisering av utsatta grupper till kamp för bättre villkor. Våra prioriterade frågor är:

  •  Mot fattigdom
  •  Mot missbruk
  •  För en generell och solidarisk välfärdspolitik
  •  Mot rasism, främlingsfientlighet och homofobi
  •  För jämställdhet