Kunskapsöversikt och publikationer:

Brukarstyrd brukarrevision en väg till ökat brukarinflytande – metodhandledning, Gunvi Haggren, Verdandi förlag, brukarkraft@verdandi.se

 

Påverka beroendevården där du bor!, Camilla Svenonius, NSPH
Ladda ner.

Brukarinflytande i beroendevården, Camilla Svenonius, SKL
Ladda ner.

FoU Västernorrland – handbok:
http://www.fou-vasternorrland.se/Filer/Rapporter/en_handbok__om_brukarrevision.pdf

Socialstyrelsen – Metoder för brukarinflytande och brukarmedverkan inom socialtjänst och psykiatri – en kartläggning av forskning och praktik:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-20
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18536/2011-12-20.pdf

Socialstyrelsen – Kunskapsguiden:
http://www.kunskapsguiden.se/missbruk/Teman/brukarinflytande/Sidor/Brukar-och-patientinflytande-brukarrevisioner.aspx

Socialstyrelsen: Metoder för brukarinflytande och medverkan inom socialtjänst och psykiatri – en kartläggning av forskning och praktik :

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18536/2011-12-20.pdf

 

 

Referenslitteratur:

(Källa: FoU Västernorrland)

Beresford, Peter. It’s our lives. Citizen press in association with Shaping Our Lives. London, 2003

Brukarrevision – ett pilotprojekt i Skellefteå. Ett brukarstyrt arbete för delaktighet och inflytande 2006-2007.

Dahlberg, Magnus & Vedung, Evert. Demokrati och brukarutvärdering, Studentlitter­atur, Lund, 2001

Ershammar, David och Denhov, Anne Brukarrevision av vård och stöd – en guide i kon­sten att komma igång. RSMH, Instrumentv 10, 126 53 Hägersten

Jakobsson Lund, Anna och Rosenberg, David. Brukarrevision som Kunskapsutveckling. En arbetsmetod för FoU-enheter? FoU Västernorrlands Rapportserie 2007:4

Norman, Christina. Konsten att lyssna utan motstånd. Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad – brukarrevision. En utvärdering av ett pilotprojekt. FoU Väst

National Mental Health Consumers Self-Help Clearinghouse.

Rapp, Charles A, Shera, W. and Kisthardt, W. (1993) Research Strategies for Consumer Empowerment of People with Severe Mental Illness. Social Work, Volume 38, number 6. November 1993

Surgeon General, US Government. Mental Health – A Report of the Surgeon General.

Socialstyrelsen, Brukarråd och brukarrevisioner inom verksamheter för personer med psykiska funktionshinder, 2001

Socialstyrelsen, Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling. Artikelnum­mer: 2003-110-10, 2003

Zätterman Åberg, Yvonne Att förändra det oföränderliga. Rapporter om och av brukare. Magisteruppsats Ersta Sköndal Högskola