Brukarstyrd brukarrevision – så går det till

Metodhandledning som vänder sig till dig som arbetar med brukarrevisioner inom vård, omsorg och social service. Boken kostar 100:- vid beställning av brukarrådsrepresentanter, övriga beställare/150:- brukarkraft@verdandi.se.

 

 

Brukarstyrd brukarrevision en väg till ökat brukarinflytande – metodhandledning

Metodhandledning som vänder sig till dig som arbetar med brukarrevisioner inom missbruks- och beroendevård. Boken kostar 100 :- vid beställning av brukarrådsrepresentanter, övriga beställare/150 kr:- brukarkraft@verdandi.se.

 

 

Vad är Brukarkraft?

En folder om Verdandis Arvsfondsprojekt ”Brukarkraft”, ladda ner pdf här: Vadarbrukarkraft?

 

 

 

 

brukarinflytandeBrukarinflytande

En informationsfolder om brukarinflytande, ladda ner pdf här.

 

 

 

 

roster_omRöster om brukarmedverkan

En folder som beskriver möjligheter och utmaningar med brukarmedverkan. Intervjuer med engagerade verksamhetsledare, politiker och tjänstemän. Ladda ner pdf här.