Organisationer i brukarråden länsvis

Dalarna

Brukarråd för missbruks- och beroendevården, medverkan av följande föreningar: Verdandi Borlänge, RFHL Dalarna, SPES Dalarna, RIA Ludvika, IOGT-NTO Dalarna, FMN Mora/Orsa samt Länkarna Borlänge m fl.

Kontaktperson:
Anders Taavo, ordförande Verdandi Borlänge
E-post: anders.taavo@verdandi.se
Mobiltelefon: 0706-02 48 29

 

Gotland

Regionalt nätverk för psykiatriområdet, inklusive missbruk och beroende: NSPH-nätverk med Anhöriga Mot Droger som associerad medlem.

Kontaktperson:
Anne Hallberg
E-post:amd-gotland@outlook.com
Telefon: 0737-130406

 

Gävleborg

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Gävleborg har bildats efter beslut av följande föreningar: RFHL Gävleborg, Verdandi Gävleborg, Verdandi Solidaritet, RIA Hela Människan och KRIS (-14).

Kontaktperson:
Birgitta Öberg, Verdandi
E-post: verdandi.gavleborg@gmail.com
Mobiltelefon: 0703-34 06 77

 

Halland

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Halland har bildats med medverkan av följande föreningar: Attention MittHalland, KRIS Falkenberg, KRIS Halmstad, RiaGården Hela människan, Länken 67 Halmstad, Sällskapet länkarna Halmstad, KF – länken Falkenberg, VågaVa Halmstad, Anonyma Alkolister.

Kontaktperson:
Fredrik Klang
E-post: behahalland@gmail.com

 

Jämtland

Jämtlands läns brukarråd (JLB). Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Jämtland/Härjedalen med medverkan av följande föreningar: FMN Östersund, IOGT-NTO Jämtland, Attention Jämtland/Härjedalen och NSPH.

Kontaktperson:
Jessica Viggesjö, FMN Östersund
E-post: jlbrukarrad@hotmail.com
Mobiltelefon: 070-398 04 83

 

Jönköping

Jönköpings läns brukarråd för riskbruk, missbruk och beroendevård.

Kontaktperson:
Mats Vikhed, ordförande Brukarrådet Jönköpings län
E-post: mats.vikhed@gmail.com
Mobiltelefon: 076-781 24 20

 

Kalmar

Kalmar läns brukarråd för riskbruk, missbruk och beroendevård.

Kontaktperson: Michael Nyborg
E-post: michael.nyborg@lp-verksamheten.se

 

Kronoberg

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Kronoberg.

Kontaktpersoner:
Magnus Pålsson, Utredare/administrativ assistent IOGT-NTO Kronoberg
E-post: magnus.palsson@iogt.se
Telefon: 0733-52 92 23

 

Norrbotten

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Norrbotten, Brukarrådet LEVA.

Kontaktpersoner:
Greger Björklund, LP Norrbotten/Västerbotten
Koordinator Brukarrådet LEVA, Norrbotten
0702-45 09 91
greger.bjorklund@hotmail.com

 

Skåne

Verdandi Skåne – brukarnätverk för civilsamhälle i samverkan mot missbruk/beroende.

Kontaktperson:
Rickard Stenberg
rickard.stenberg@verdandi.se

 

Stockholm

Brukarnätverk för missbruks- och beroendevården i Stockholms län.

Kontaktpersoner:
Connie don Marco, Musketörerna/RFHL
E-post: connie.donmarco@rfhl.se

Magnus Bååth, Verdandi
E-post: magnus.baath@verdandi.se

 

Sörmland

Brukarnätverk med Verdandi.
Kontaktperson:
Karin Johansson, Verdandi
karin.johansson@verdandi.se
Mobil: 0702-32 75 96

 

Uppsala

Regionalt brukarnätverk för missbruks- och beroendevården.

Kontaktperson:
Staffan Utas, RFHL Uppsala län
E-post: oberoende.info@gmail.com

 

Värmland

Regionalt brukarnätverk för missbruks- och beroendevården i Värmland.

Kontaktperson:
Lars Ryman, Futurum länkarna
Mobil 0700-95 35 34
E-post: larsryman@hotmail.se

 

Västerbotten

Saknar regionalt råd, men lokalt engagemang i Umeå:

Kontaktperson:
Kristina Edström, KRIS Umeå
0736-88 19 58
kristina.edstrom@kris.a.se

 

Västernorrland

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården.

Kontaktperson:
Björn Hoffman, RSMH
E-post: bjorn.hoffman@comhem.se
Mobiltelefon: 070-798 28 18

 

Västra Götaland

Kontaktperson:
Håkan Blom, KF-Länken
E-post: carina.hakan@hotmail.se
Mobiltelefon: 073-032 19 10

 

Örebro

Landstingsverksamt brukarråd knutet till Örebros Beroendecentrum.

Ann-Mari Wulfstrand Byhlin, Verdandi Örebro
E-post: ann-mari.wulfstrand-byhlin@verdandi.se

Kontaktperson:
Thomas Johansson: hifi341@hotmail.com

 

Östergötland

Rekonstruktion av brukarrådet pågår under ledning av SIMON och Verdandi i Östergötland.

Kontaktperson:
Christer Larsson, Verdandi
n-ide@telia.com