Från Brukarkrafts resurscentrum kan vi erbjuda både verksamheter och brukarrepresentanter information, stöd och utbildningar i samband med beställningar, avtal och genomföranden av brukarrevisioner. Enklare rådgivning är utan kostnad övriga insatser i enlighet med särskild överenskommelse.

Information om Brukarinflytande och brukarrevisioner

Genom vårt informationsmaterial som du hittar under fliken Material, eller genom medverkan vid olika typer av arrangemang kan vi informera om och utbilda om brukarinflytandearbete och brukarrevisioner.

Utvecklingssamarbete

Genom att ingå som extern samarbetspartner i vårt utvecklingsarbete kan verksamhetsledningar och personalgrupper få tillgång till kostnadsfri rådgivning, utbildning och i viss mån genomförande och handledning.

Val av utförare

Vi kan ge råd och stöd vid val av utförare för brukarstyrda brukarrevisioner. Brukarkraft har ett nationellt kontaktnät med brukarråd och revisorsgrupper som kan ta emot beställningar av brukarrevisioner från verksamheter inom offentligt finansierad service.

Avtalsmallar och försäkringslösningar

Om du vill beställa en brukarstyrd brukarrevision kan vi hjälpa dig att ta fram avtal för genomförande av revisioner och försäkringslösningar för brukarrevisorer.

Serviceavtal för beställare

Vårt långsiktiga mål är att erbjuda vård- och servicegivare möjlighet att teckna ett serviceavtal. Avtalet innebär skräddarsydda insatser under hela revisionsprocessen och tillgång till en rabatterad prislista för såväl utbildningsinsatser som revisionsmanualer till personal och brukarrevisorer.

Revisionsverktyg för missbruks/beroendevård och psykiatri

Vi utvecklar också anpassade revisionsverktyg i verksamheter för personer med missbruks/beroendeproblem och psykiatri stödinsatser, vilka omfattas av rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen när det gäller utförda brukarrevisioner.

Utbildning och studiecirklar

För dig som vill göra en brukarrevision erbjuder vi olika typer av skräddarsydda utbildningsinsatser. Genom våra samarbetspartners ABF och NBV ges möjlighet att gå studiecirklar med vår metodhandbok som studiematerial.

 Kontakta oss  på Brukarkraft för att höra vilket studieförbund som passar din målsättning bäst och som finns närmast dig.