Medlemmar och deltagare
Nästan 10 000 människor arbetar tillsammans
 i Verdandi för att skapa social rättvisa. Cirka 5000 personer är enskilda medlemmar och 48 organisationer är anslutna som medlemmar. I vår sociala kontaktverksamhet är många vuxna och barn med som deltagare. Aktiviteter som exempelvis Verdandi Alterntiv Helg får många att söka sig till organisationen och de deltar då utan medlemskrav.

Organisation
I vårt arbete för ett samhälle fritt från alkoholskador
 och drogmissbruk organiserar vi oss i avdelningar och distrikt. Vi arbetar med styrelser och skolar förtroendevalda. I Verdandi finns 6 distrikt, 4 kretsar och vi har över 40 grundorganisationer.

Samverkan – Samarbete
Vårt praktiska arbete i Verdandi – den sociala kontaktverksamheten – och vår opinionsbildning går hand i hand. Människors erfarenheter i vardagen omformas till politiska krav och politisk handling. Verdandi arbetar för att förbättra människors vardag, vi vill gå från ord till handling.